Seminarium 06.03.2013 r. – Oddział Warszawski

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości zaprasza na seminarium pt. „Nowe uregulowania prawne od 01.01.2013 r. w zakresie metodyki wyceny wartości godziwej”. Seminarium odbędzie się  w dniu 06 marca 2013 roku (środa), w godzinach 16.30 – 20.00 w budynku NOT – ul. Czackiego 3/5, sala „C” na V piętrze.  

Prowadzący: dr nauk ekonomicznych Jerzy Filipiak.

Odpłatność za uczestnictwo w seminariach dla członków PSRWN 15 zł, a dla osób spoza stowarzyszenia 60 zł.

Seminarium zostało przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 roku, w sprawie stałego doskonalenie zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 140 poz. 945).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera