Międzynarodowe seminarium naukowe nt. MODERN TRENDS IN REAL ESTATE VALUATION AND MARKET ANALYSIS – INTERNATIONAL EXPERIENCES, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Zapraszamy na Międzynarodowe Seminarium Naukowe

15.05.2024 r. godz.: 17:30

miejsce: MsTeams, link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aCnSjhk7tQ6w86Cyb8SoGETSRdSWfFcBt3oRhXaZABdI1%40thread.tacv2/1714495618719?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%2232f5712e-66df-4a7f-8a3d-0eab1a5640a5%22%7d

 

nt. MODERN TRENDS IN REAL ESTATE VALUATION AND MARKET ANALYSIS –
INTERNATIONAL EXPERIENCES, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Współczesne trendy w wycenie nieruchomości i analizie rynku – międzynarodowe doświadczenia, wyzwania i możliwości

 

Prelegenci:

  1. PAUL BIDANSET (USA)
  2. TUGBA GUNES, PhD (TÜRKIYE)
  3. MAREK WALACIK, PhD MRICS, CCIM, REV (POLAND)

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera