PSRWN Oddział Płock – Szkolenie 03.11.2017r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Płocku ma przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się dniu 03 listopada 2017 r. (piątek)   w HOTELU HERMAN – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne ul. Sienkiewicza 30; 09-400 Płock
Temat:   ZMIANY PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI DOKONANE W 2017 roku

Wykładowca:   Zdzisław Małecki 
rzeczoznawca majątkowy, numer uprawnień zawodowych 20, członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. Współzałożyciel PFSRM i jej były wiceprezydent. Przewodniczący Komisji Standardów Zawodowych PFSRM w latach 1995-2006. Wieloletni biegły z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości a także przewodniczący Zespołu Ekspertów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Program przeznaczony dla: rzeczoznawców majątkowych

Czas trwania seminarium: 8 godzin edukacyjnych.

Cel szczególny szkolenia stanowić będzie analiza i omówienie zmian ustawy z dnia
20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 września 2017r. Analizowane będą zmiany dokonywane w tej ustawie, obejmujące:
• 51 przepisów szczegółowych,
• w tym 24 zmiany dotyczące wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.
Uczestnicy szkolenia otrzymają szczegółowe materiały szkoleniowe, około 85 stron, przedstawiające i omawiające dokonane zmiany, wraz ze źródłowymi komentarzami przyczyn i skutków zmian, oraz materiały pomocnicze.

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera