PSRWN Płock – Szkolenie 28-29.09.2018r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Płocku zaprasza na warsztaty i szkolenie spełniające wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych w 2018 roku (Dz. U. 2018.811). W załączeniu zaproszenie wraz z programem szkolenia oraz kartą zgłoszenia. Bardzo prosimy o dotrzymanie terminu nadsyłania zgłoszeń – 19.09.2018 rok (ilość miejsc ograniczona). Zgodnie z zawartą umową ostateczna ilość uczestników szkolenia zostanie zamknięta i podana do “Hotelu Dębowa Góra” w dniu następnym – 20.09.2018 roku i nie będzie mogła ulec zmianie.

Temat 1.„Wycena wód i gruntów pod wodami z  uwzględnieniem aktualnego  Prawa wodnego”,

Prowadzący (28-09-2018) Konrad Turkowski – mgr inż. rybactwa śródlądowego, dr nauk rolniczych, dr hab. nauk ekonomicznych, prof. UWM, kierownik Katedry Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznesu Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

w Olsztynie. Rzeczoznawca majątkowy, numer uprawnień zawodowych 848, specjalizuje się w sporządzaniu wycen i ekspertyz dotyczących wyceny stawów rybnych i jezior.

Temat 2.„ Szkolenie RODO”.

Prowadzący (29-09-2018)  Marek Wiśniewski – Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

 

Może Ci się również spodoba