PSRWN Warszawa – warsztaty 03.10.2018r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Warszawie zaprasza na warsztaty, które odbędą się w dniu 03 października 2018 r. (środa) w godzinach 16.30 – 20.00 w budynku NOT – ul. Czackiego 3/5, sala „C” na V piętrze.

Temat: Dylematy przy wycenie nieruchomości w podejściu dochodowym – dyskusja nad projektem standardu. Zajęcia warsztatowe

Wykładowca: mgr inż. Łukasz Maciak

– posiada dyplomy Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Ekonomia specjalizacja Inwestycje i Nieruchomości oraz kierunek Finanse i Bankowość specjalizacja Strategie Podatkowe. Jest absolwentem Sheffield Hallam University w Wielkiej Brytanii, kierunku akredytowanego przez RICS z dyplomem MSc z wyceny i zarządzania nieruchomościami. Zawodowo związany z sektorem bankowym. Posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami, licencję zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego. Od 2008 posiada świadectwo Recognised European Valuer (REV). Był członkiem zarządu RICS Polska oraz członkiem Komisji Standardów Edukacji Europy Kontynentalnej (Continental Europe Education Standards Board) działającej przy RICS Europe. Assessor RICS i aktywny członek Komisji Standardów działającej w ramach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Autor szeregu publikacji na temat rynku nieruchomości oraz inwestycji w sektorze nieruchomości w Polsce.

W ramach wystąpienie omówione zostanie  jak dokonywana jest weryfikacja operatów szacunkowych nieruchomości dokonywanych w podejściu dochodowym a wykorzystywanych do celów wyceny lokat funduszy inwestycyjnych. Wykładowca ustosunkuje się także do ustaleń debaty środowiskowej, która odbyła się w Łodzi.

Agenda:

  1. Omówienie kluczowych postanowień projektu standardu wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym.
  2. Przykłady analityczne – modele dla wybranych poszczególnych technik – kapitalizacja prosta, dyskontowanie przepływów pieniężnych, technika blokowa, technika warstwowa.
  3. Wpływ poszczególnych zapisów standardu na kształtowanie wartości.
  4. Weryfikacja poprawności wycen – wymogi formalne, obliczenia, poziom niepewności wyceny, założenia przy wycenie, analiza rynku i doświadczenie rzeczoznawcy majątkowego.

Czas trwania seminarium: 4 godziny edukacyjne. (2 punkty zajęcia warsztatowe)

Odpłatność za uczestnictwo w seminariach dla członków 15 zł, a dla osób spoza stowarzyszenia 40 zł. Płatność i wpis na listę obecności pod salą przed szkoleniem.

Warsztaty spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych w 2018 roku (Dz. U. 2018.811).

Może Ci się również spodoba