Stanisław Edward Różanka – Wspomnienie

Stanisław Edward Różanka 1927-2018

Geodeta nauczyciel

W dniu 6 czerwca 2018r pożegnaliśmy naszego przyjaciela. Został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Północnym. Zmarłego odprowadzili syn, synowa, córka, wnuki oraz najbliższa rodzina. W pogrzebie uczestniczyła liczna reprezentacja Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości m.in. Prezydent PSRWN prof. Andrzej Hopfer, Wiceprezydenci PSRWN Krzysztof Lewandowski i Jerzy Filipiak, Prezes Małgorzata Skąpska i inni członkowie Oddziału Warszawskiego PSRWN. Przemówienie w imieniu naszego Stowarzyszenia wygłosił Prezes Oddziału PSRWN w Ciechanowie Stefan Przybyłek.

Drogi Stanisławie,

odszedłeś, z wielkim smutkiem przyjęliśmy tę wiadomość, która powoli, przywołuje w pamięci minione nasze rozmowy, spotkania, wspólną pracę i dokonania. Mijający czas nieubłaganie zapisuje strona po stronie, księgę życia. Twoja księga to wiele kart bogato zapisanych, dokonaniami i osiągnięciami, przez całe Twoje pracowite życie.

Pożegnalne wspomnienie o Staszku, to wspomnienie o osobie, której wyjątkowo różnorodne osiągnięcia i zasługi są ogromne.

Żegnamy wielkiego Społecznika, inicjatora i organizatora wielu środowisk młodzieżowych, zawodowych i stowarzyszeniowych.

Od 1945 roku był harcerzem Związku Harcerstwa Polskiego, ostatnio w stopniu Harcmistrza. Studia Wyższe odbył na Akademii Górniczej w Krakowie, które ukończył w 51 roku ubiegłego wieku Od 1952 roku był w służbie wojskowej jako oficer w Zarządzie Topograficznym Wojska Polskiego, z której odszedł w stopniu kapitana.

Żegnamy zaangażowanego nauczyciela.

Od 1962 roku uczył w Szkole Technicznej w Warszawie, a następnie w Warszawskiej Szkole Geodezyjnej. Prowadził również zajęcia jako nauczyciel akademicki na Politechnice Warszawskiej, a także na Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. W ramach kursów zawodowych wykształcił tysiące geodetów, przygotowując ich do egzaminu na uprawnienia zawodowe.

Żegnamy wybitnego i zasłużonego geodetę, doświadczonego w produkcji geodezyjnej, administracji publicznej, a także spółdzielczości pracy.

W latach 1972-82 osiągnął największe sukcesy zawodowe w geodezji, pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Rozwoju Nauki i Techniki, wdrożył najnowocześniejsze technologie i techniki w geodezji m.in. w zakresie zastosowań fotogrametrycznych oraz przetwarzania zdjęć i obrazów satelitarnych. Był wieloletnim uczestnikiem życia stowarzyszeniowego, od 51 roku ubiegłego wieku w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich, a od 1992 roku w Polskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. W latach 1997- 2013 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. W tym czasie redagował Biuletyn Stowarzyszenia, wpajał w nas zasadę: „Verba volant, scripta manent” – „Słowa ulatują, pisma pozostają”.

Stanisław – za pracę społeczną i zawodową został wyróżniony kilkudziesięcioma odznaczeniami, medalami i nagrodami. Szczególne odznaczenia to Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, ale także Krzyż Komisji Edukacji Narodowej, Budowniczy Huty Katowice, diamentowe odznaki Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz złota honorowa odznaka Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości.

Żegnamy i składamy hołd Stanisławowi – człowiekowi znanemu z dużej kultury osobistej, o łagodnym uśmiechu, życzliwym spojrzeniu, wyjątkowo uczynnym, swoją serdecznością ujmował wszystkich.

Żegnamy przyjaciela.

Stanisławie, spoczywaj w pokoju.

Cześć Twojej pamięci.

W imieniu Koleżanek i Kolegów z Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Stanisław Różanka – Wspomnienie

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera