PSRWN Oddział Lublin – Szkolenie + warsztaty ONLINE. 27-28 listopada 2020.

Zapraszamy na szkolenie połączone z warsztatami organizowane przez Oddział w Lublinie Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera.

Blok szkoleniowy dla rzeczoznawców majątkowych i osób związanych z rynkiem nieruchomości zostanie przeprowadzony, w trybie online, w dniach:

27-28 listopada 2020 roku w godzinach 8:30 – 18:30  na platformie Clickmeeting.com

 Tematyka:

  1. Warsztaty: „Studium przypadków wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym” – 4 godz. edukacyjne (2 punkty)
  2. Szkolenie: „Wycena nieruchomości drogowych, tramwajowych i kolejowych” – 12 godz. edukacyjnych (6 punktów)
  3. Warsztaty: „Wykorzystanie Analizy SWOT w wycenie nieruchomości (analiza wariantów dla ustanowienia służebności drogi koniecznej) – 8 godz. edukacyjnych (4 punkty)

Prowadzący wykład i warsztaty:

Monika Nowakowska – rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień MGPiB 126, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, kierownik zespołu standardów KSWS „Określenie wartości ograniczonych praw rzeczowych”, biegła sądowa.

Jacek Zyga – rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień MGPiB 667,

Wymienione wykłady i warsztaty opracowano w celu realizacji doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych wg przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r.(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2018 r., poz.811).

Czas trwania: 24 godzin edukacyjnych. 12 punktów

Formularz zgłoszeniowy

Numer/ „Brak”
Numer / Jeśli nie prowadzą Panstwo działalności gospodarczej proszę wpisać „Brak”
Osoby bez uprawnień rzeczoznawcy majątkowego wnoszą opłatę z podatkiem VAT. PSRWN o/Lublin w Pekao S.A. nr 76 1240 2500 1111 0000 3766 9351
Proszę upewnić się czy wpisany mail jest prawidłowy. Na podany mail będzie wysyłane zaproszenie na szkolenie.
ulica, nr, kod pocztowy, miasto. Proszę wpisać pełne dane!

 Warsztaty są przewidziane na 200 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera