PSRWN Oddział Łódź – Warsztaty 31.05.2023 – Pojęcia i terminy architektoniczno- budowlane. Wykładowca: Anna Konopka

Zapraszamy na  warsztaty organizowane przez Oddział w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera.

Warsztaty dla rzeczoznawców majątkowych i osób związanych z rynkiem nieruchomości zostaną przeprowadzone o godzinie 16:30 dnia 31 maja 2023r. w trybie online.

 Tematyka:

Pojęcia i terminy architektoniczno-budowlane

  1. Informacje wstępne.
  2. Architektura – detale, elementy niekubaturowe, plastyka architektoniczna.
  3. Architektura – budynki, części budynków, pomieszczenia, przestrzeń (wybór).
  4. Roboty ciesielskie.
  5. Ściany. Roboty murowe.
  6. Stropy i sklepienia.

Czas trwania seminarium: 4 godziny edukacyjne. (2 punkty  warsztaty). 

Wykładowca:

mgr inż. Anna Konopka
-rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości nr 1809, nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 1996r., licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami, nadana przez Ministra Infrastruktury w 2009r., członek Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) oraz Komisji Pojednawczo – Arbitrażowej przy Łódzkim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych (ŁSRM), odznaczona srebrną i brązową odznaką honorową PFSRM
-mgr inżynier budownictwa, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno- budowlanej wydane przez Urząd Wojewódzki w Łodzi w 1991r., w pracy zawodowej w  budownictwie pełniła funkcje kierownika zespołu budów, kierownika działu przygotowania produkcji i kalkulacji w dużym przedsiębiorstwie budowlanym, a także rzeczoznawcy techniczno – cenowego w spółce kapitału niemieckiego oraz specjalisty ds. ofert budowlanych na rynek niemiecki,
-prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wycen nieruchomości, wieloletnia współpraca z sądami, urzędami skarbowymi i kancelariami komorniczymi.
– autorka szkoleń: ,,Stan techniczny budynku. Aspekty praktyczne określania zużycia technicznego”, ,,Zużycie funkcjonalne budynku. Aspekty praktyczne przy szacowaniu nieruchomości’’, ,,Środowiskowe aspekty zużycia budynków”, ,,Trwalość budynków w ujęciu wieloaspektowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień środowiskowych’’, ,,Czytanie rysunków technicznych budowlanych’’ ,,Pojęcia i terminy architektoniczno- budowlane w praktyce rzeczoznawcy majątkowego’’ oraz ,,Wycena w podejściu kosztowym’’
– wykładowca na studiach podyplomowych wyceny nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu podejścia kosztowego i oceny zużycia budynków.

Wymienione wykłady i warsztaty opracowano w celu realizacji doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych wg przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r.(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2018 r., poz.811).

Formularz zgłoszeniowy

Numer/ „Brak”
Numer / Jeśli nie prowadzą Panstwo działalności gospodarczej proszę wpisać „Brak”
Osoby bez uprawnień rzeczoznawcy majątkowego wnoszą opłatę z podatkiem VAT. Opłatę wpłacamy na konto Oddziału PSRWN w Łodzi nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922
Proszę upewnić się czy wpisany mail jest prawidłowy. Na podany mail będzie wysyłane zaproszenie na szkolenie.
ulica, nr, kod pocztowy, miasto. Proszę wpisać pełne dane!

UWAGA:

Opłatę wpłacamy na konto Oddziału PSRWN w Łodzi:

 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922

Warsztaty są przewidziane na 200 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera