Wybory – XI Walny Zjazd Delegatów połączony z Jubileuszem 30-lecia PSRWN.

21 października w hotelu Gromada odbył się jubileusz XXX-lecia Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera. Jubileusz był wpisany w program dwudniowych Walnego Zjazdu Delegatów PSRWN.
Gości jubileuszu powitał gospodarz – prezydent PSRWN Krzysztof Lewandowski. List skierowany przez patrona stowarzyszenia prof. Andrzeja Hopfera do uczestników spotkania odczytała jego żona, Bożena Hopfer. Pan Profesor ze względu na stan zdrowia nie mógł osobiście uczestniczyć w wydarzeniu.
W imieniu władz PFSRM życzenia dalszego rozwoju stowarzyszenia przekazał prezydent Tomasz Ciodyk, wręczając prezydentowi PSRWN okolicznościową statuetkę w kształcie logo Federacji. List gratulacyjny od prezesa Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych prof. Mieczysława Prystupy odczytała wiceprezes tego stowarzyszenia Monika Szapiro-Nowakowska. Małgorzata Kosińska – szefowa Mazowieckiego SRM – swoje życzenia przekazała osobiście. W imieniu Zarządu Głównego Naczelnej Organizacji Technicznej gratulacje złożył Kamil Wójcik.
Następnie prezydent PFSRM Tomasz Ciodyk wręczył członkom PSRWN honorowe odznaki federacyjne (złotą, srebrne i brązowe).
Sesję jubileuszową prowadzili panowie S. Przybyłek i J. Jasiński. Za stołem prezydialnym usiedli: „ojciec zawodu” Henryk Jędrzejewski, Ryszard Cymerman, Zygmunt Bojar, Jerzy Filipiak, Janusz Jasiński, Małgorzata Skąpska, Zygmunt Zygmuntowicz, Stefan Przybyłek i Stanisław Kolanowski. Uczestniczący w spotkaniu delegaci na Walny Zjazd PSRWN i zaproszeni goście wysłuchali kilku prezentacji, w których prelegenci przypomnieli wydarzenia z trzydziestoletniej historii PSRWN.
Był wspaniały urodzinowy tort i uroczysta kolacja.
Drugiego dnia obrad Zjazd Delegatów dokonał wyboru władz PSRWN na kadencję 2022-2025.
Prezydent PSRWN:  
− Lewandowski Krzysztof
Prezydium Zarządu Głównego PSRWN:  
− Bisping Roman – Wiceprezydent, Skarbnik
− Korejwo Jerzy  – Wiceprezydent
− Ślusarczyk Marek – Wiceprezydent
Członkowie Zarządu Głównego PSRWN:
− Ogniewski Mariusz  – Członek Zarządu
− Pogorzelska Anna  – Członek Zarządu
− Iwona Peła-Wlazeł – Członek Zarządu
− Rosuł Janusz  – Członek Zarządu
− Samełko Przemysław – Członek Zarządu
− Zegarek – Dudzińska Agnieszka – Członek Zarządu
− Przybyłek Stefan  – Zastępca członka Zarządu
Główna Komisja Rewizyjna PSRWN:
− Gaza Sebastian
− Jura – Walczak Agnieszka
− Maroszek Renata
− Pijanowski Marek
− Wojciechowska Grażyna
Główny Sąd Koleżeński:
− Beer–Zwolińska Anna
− Chojnacka Zofia
− Figiel Maria
− Lewandowski Jerzy
− Stosio Lech

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera