Projekt nowelizacji UGN – użytkowanie wieczyste

„Dzień dobry,

Wychodzi na to, że dzisiaj wypada „dzień legislacyjny” …. czyli kolejna informacja, tym razem o zamieszczonym w dniu 5 grudnia  na stronie RCL zmodyfikowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Rzecz generalnie dotyczy sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zasadniczo nieruchomości służących prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zapoznając się z uzasadnieniem do tej ustawy można odnieść wrażenie, że jest to „kolejny etap reformy użytkowania wieczystego” polegający na „stopniowej eliminacji użytkowania wieczystego z systemu prawnego oraz z obrotu gospodarczego”.

Projekt uległ (lekkim) modyfikacjom względem wersji pierwotnej, stąd wrócił na etap „uzgodnień”, a w celu „zobrazowania” proponowanych w najnowszym projekcie zmian w załączeniu przekazujemy wyciąg z UGN oraz ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ze wskazaniem proponowanych w tym projekcie zmian.

Z pozdrowieniami

Krzysztof Gabrel ”

PFSRM

Proponowane zmiany w UGN_uzytkowanie wieczyste Proponowane zmiany w ustawie o przeksztalceniu prawa uw w prawo wlasności

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera