Wybory w PFSRM – Program wyborczy – Jan Konowalczuk. Diagnoza głównych problemów zawodowych oraz kierunki zmian funkcjonowania Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych na lata 2022-2025.

Diagnoza głównych problemów zawodowych oraz kierunki zmian funkcjonowania Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych na lata 2022-2025.

„Rzeczoznawca przed(e) wszystkim”

Streszczenie materiału przygotowanego na posiedzenie Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przez osoby rekomendowane na stanowiska w wyborach nowego Zarządu Federacji na lata 2022-2025, w formule porozumienia programowego trzech stowarzyszeń:

− Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości,

− Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych,

− Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Diagnoza głównych problemów zawodowych oraz kierunki zmian funkcjonowania PFSRM

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera