Sprawy biegłych sądowych raz jeszcze

Informacja przekazana przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.