Sprawy biegłych sądowych raz jeszcze

Informacja przekazana przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

 

„Dzień dobry,

 

Szanowni Państwo,

 

Przesyłamy trzy informacje odnoszące się do biegłych sądowych.

 

Pierwsza

W związku z otrzymanymi sygnałami związanymi z występującymi problemami z dokumentowaniem wydatków poniesionych przez biegłych sądowych w związku ze sporządzeniem opinii (likwidacja „oświadczeń” w rozporządzeniach z dnia 17 kwietnia 2024 r) wystąpiliśmy do Ministra Sprawiedliwości o interpretację aktualnie obowiązujących zapisów z tym związanych, wnieśliśmy o przywrócenie „oświadczeń”, a także poruszyliśmy temat konieczności dalszego podnoszenia wynagrodzeń biegłych. Było też „lekko” o procesach legislacyjnych, a właściwie o konsultacjach publicznych.

 

Treść wystąpienia PFSRM do Ministra Sprawiedliwości została zamieszczona na federacyjnej stronie internetowej:

https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/798-biegli-sadowi-dokumentowanie-wydatkow-na-sporzadzenie-opinii-wystapienie-do-ministra-sprawiedliwosci

 

Jak otrzymamy odpowiedź, to oczywiście roześlemy ją do Stowarzyszeń.

 

Druga

Również związana z otrzymywanymi sygnałami, tym razem o różnych etapach na którym biegli sądowi zakończyli proces rejestracyjny w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych. 

Przypominamy, że zgodnie z art. 157 § 1a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych: „Biegły wpisany na listę biegłych sądowych ma obowiązek posiadania konta w portalu informacyjnym”. Przepis ten obowiązuje od 14 marca 2024r.

 

Jak daje się zauważyć w tym Portalu nie ma specjalnej „zakładki” dla biegłych sądowych. 

 

Z tym, że po założeniu „zwyczajnego” konta, wydaje się zasadnym złożenie „wniosku o nadanie uprawnień biegłego w portalu informacyjnym”.

W tym celu należy po wejściu na swoje „zwyczajne” konto skorzystać z zakładek:

– „Wnioski”,

– w dalszej kolejności „Wniosek o nadanie uprawnień biegłego w portalu informacyjnym”

Następnie wpisać w „okienku uzasadnienie” Sąd Okręgowy w którym ustanowiono biegłym oraz załączyć w formacje „jpg” lub „pdf” skan decyzji Prezesa Sądu o ustanowieniu biegłym.

 

Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie w Biurach Obsługi Interesanta odpowiednich Sądów Okręgowych.

 

Trzecia

To informacja dotycząca zaprezentowanych na stronie internetowej Kancelarii Premiera RP założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych mających na celu utworzenie Rejestru Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym (ROBUS). Koncepcja tego rejestru wprost dotyczy biegłych sądowych. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to jeszcze projekt ustawy, a jedynie założenia projektu.

 

Zainteresowani mogą się zapoznać z tym materiałem pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy–prawo-o-ustroju-sadow-powszechnych2

 

Z pozdrowieniami

Krzysztof Gabrel”

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera