PSRWN Oddział Lublin – Szkolenie + warsztaty ONLINE. 19-20 listopada 2021r.

Zapraszamy na szkolenie połączone z warsztatami organizowane przez Oddział w Lublinie Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera.

Blok szkoleniowy dla rzeczoznawców majątkowych i osób związanych z rynkiem nieruchomości zostanie przeprowadzony w trybie online w dniach:

19-20 listopada 2021 roku w godzinach 8:30 – 18:30 

na platformie Clickmeeting.com

 Tematyka:

  1. Podejście porównawcze wycena nieruchomości zurbanizowanych wybrane zagadnienia
  2. Podejście mieszane metoda pozostałościowa wybrane zagadnienia
  3. Operat szacunkowy; zawartość opinii, klauzule do operatu, opiniowanie
  4. Wycenia nieruchomości drogowych (interpretacje Ministerstwa Rozwoju i Technologii)
  5. Orzecznictwo dotyczące wyceny nieruchomości
  6. Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami dotyczące rzeczoznawców majątkowych
  7. Omówienie praw rzeczowych do nieruchomości
 >> Szczegółowy program <<

Prowadzący wykład i warsztaty:

Monika Nowakowska

– rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień MGPiB 126, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, kierownik zespołu standardów KSWS „Określenie wartości ograniczonych praw rzeczowych”, biegła sądowa.

Lucjan Osiecki

– Kierownik Oddziału Skarbu Państwa i gospodarki nieruchomościami LUW,

Wymienione wykłady i warsztaty opracowano w celu realizacji doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych wg przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r.(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2018 r., poz.811).

Czas trwania: 24 godzin edukacyjnych. 12 punktów

Formularz zgłoszeniowy

Numer/ „Brak”
Numer / Jeśli nie prowadzą Panstwo działalności gospodarczej proszę wpisać „Brak”
Osoby bez uprawnień rzeczoznawcy majątkowego wnoszą opłatę z podatkiem VAT. PSRWN o/Lublin w Pekao S.A. nr 76 1240 2500 1111 0000 3766 9351
Proszę upewnić się czy wpisany mail jest prawidłowy. Na podany mail będzie wysyłane zaproszenie na szkolenie.
ulica, nr, kod pocztowy, miasto. Proszę wpisać pełne dane!

 Warsztaty są przewidziane na 200 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera