Saleta, Witkiewicz, Więckowski, Ciodyk (2)

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera