Relacja z pogrzebu Prof. Andrzeja Hopfera

15 grudnia w wieku 90 lat zmarł Prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer

18 grudnia 2023 r. na Cmentarzu Północnym w Warszawie pożegnaliśmy naszego drogiego przyjaciela Profesora Andrzeja Hopfera. W pogrzebie wzięła udział rodzina, liczne grono przyjaciół i współpracowników, przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, członków Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera, Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń  Rzeczoznawców Majątkowych. Mowy pożegnalne wygłosili: Paweł Wielgosz były Dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa oraz obecny Prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  Henryk Jędrzejewski, Krzysztof Lewandowski, Krzysztof Urbańczyk, Ludmiła Pietrzak oraz syn Profesora Jacek Hopfer. Wiadomość o śmierci Profesora Andrzeja Hopfera była dla nas wszystkich zaskoczeniem, jeszcze tak niedawno świętowaliśmy przecież Jego 90 urodziny. Odczuwamy ból i pustkę po Jego odejściu, ale będziemy kontynuować Jego dzieło. Prezydent PSRWN zakończył swoje wystąpienie, wierszem noblistki Wisławy Szymborskiej, w pełni wyrażającym nasze uczucia: „Ktoś tutaj był i był, Potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma” 

Andrzej Jerzy Tadeusz Hopfer urodził się  6 sierpnia 1933 r. w Warszawie; ojciec – Jerzy Edward Wiktor Hopfer – prawnik absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; matka – Halina Pietrusewicz – pisarka. Przysięgę małżeńską złożyli w Parafii Świętego Andrzeja w Warszawie w dniu 17 09.1932 r.  Z tego związku na świecie pojawili się synowie Andrzej i Tomasz.

Od najwcześniejszego dzieciństwa przejawiał zainteresowanie sportem, współzawodniczył w wielu konkurencjach. Profesjonalnie uprawiał lekkoatletykę. Podczas mistrzostw Polski w 1956 r.  zajął 7 miejsce w biegu na 800 metrów oraz zdobył srebrny medal w sztafecie 4 × 400 metrów.

Ze sportu nigdy nie zrezygnował. Wolny czas spędzał na stadionach lub w Klubie Sportowym (Liceum Rejtana, Spójnia Warszawska – z trenerem Wacławem  Gąsowskim, Sparta Warszawa, Polonia Warszawska – współpracował z Janem Mulakiem, Gwardia Olsztyn – od 1960 roku, AZS Olsztyn, gdzie pełnił też funkcję prezesa Klubu ). Jego sportowy charakter życia ( jak często sam podkreślał) wywarł duży wpływ na losy zawodowe, społeczne i osobiste.

Ukończył liceum ogólnokształcące im. T. Rejtana w Skolimowie. W latach 1952-1957 studiował na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Po ukończeniu studiów w 1957 r. rozpoczął pracę jako młodszy asystent w Katedrze Geodezyjnego Urządzania Terenów Rolnych i Leśnych PW. W 1960 r. został przeniesiony służbowo do Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, gdzie pracował przy zakładaniu zawodowego studium geodezji i urządzeń rolnych. Tam też, w miarę powiększania dorobku naukowego, awansował na stanowisko adiunkta (1967 r.), profesora nadzwyczajnego (1977 r.) oraz profesora zwyczajnego (1987 r.). Jest także  Doktorem honoris causa Uniwersytetu
w Sopronie (1996) i Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (1997).

Jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania otrzymał Akt Nadania i Odznakę Honorowego Obywatelstwa Olsztyna.

Przebieg pracy zawodowej obrazuje poniższa tabela.

Czas

Uczelnia

Kariera zawodowa

1.12.1957 – 31.08.1960

Politechnika Warszawska,

Wydział Geodezji i Kartografii

asystent

1.09.1960 – 30.09.1961

Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie,

Studium Geodezji Urządzeń Rolnych

asystent

1.10.1961 – 28.02.1967

Wyższa Szkoła Rolnicza,

Studium Geodezji i Urządzeń Rolnych

starszy asystent

1.03.1967 – 30.09.1968

Wyższa Szkoła Rolnicza,

Studium Geodezji i Urządzeń Rolnych

adiunkt

1.10.1967 – 30.06.1968

Wyższa Szkoła Rolnicza,

Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych

adiunkt

1.07.1968 – 30.09.1972

Wyższa Szkoła Rolnicza,

Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych

docent

1.10.1972 – 31.10.1977

Akademia Rolniczo-Techniczna,

Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych

docent

1.11.1977 – 25.03.1987

Akademia Rolniczo-Techniczna,

Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych

profesor nadzwyczajny – od 1981 przez dwie kadencje Rektor

26.03.1987- 31.08.1992

Akademia Rolniczo-Techniczna,

Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych

profesor zwyczajny

1.09.1992 –

Akademia Rolniczo-Techniczna, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Profesor zwyczajny

od 2003 r.

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku

Profesor zwyczajny
– Rektor

od 2013 r.

Dziekan Wydziału Ekonomii, a od stycznia 2013 rektor Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

Profesor zwyczajny
– Rektor

Na całokształt dorobku naukowego prof. Andrzeja Hopfera składa się ponad 500 opublikowanych pozycji, w tym m.in. 300 monografii i rozpraw, 6 podręczników, 21 skryptów oraz wiele innych opracowań. Wśród publikacji znajduje się 80 pozycji obcojęzycznych. Recenzował ponad 100 artykułów do różnych wydawnictw, a także projekty badawcze.

Tematyka naukowa, której prof. Andrzej Hopfer poświęcał najwięcej uwagi i w której uzyskał najistotniejsze wyniki, obejmuje badania związane z:
• gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o ziemi,
• określaniem pojęcia kompleksowego urządzania obszarów wiejskich,
• kształtowaniem sieci dróg transportu rolnego,
• tworzeniem zasad i metod szacowania, rozwoju i zarządzania nieruchomościami.

Prof. Andrzej Hopfer miał również duże osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prowadził zajęcia z przedmiotów: geodezyjne urządzenia terenów rolnych i leśnych, planowanie przestrzenne i wycena nieruchomości. Pod kierownictwem Prof. Andrzeja Hopfera wykonano 650 prac podyplomowych, magisterskich i inżynierskich, ukończono 11 prac habilitacyjnych i 18 przewodów doktorskich.

Profesor Andrzej Hopfer był członkiem wielu zagranicznych i krajowych organizacji i stowarzyszeń naukowych, w tym m.in. był przedstawicielem Polski w 7 Komisji Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) oraz członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in.: Międzynarodowego Towarzystwa Planowania Miejscowego i Regionalnego, Brytyjskiego Towarzystwa Teledetekcji, Kanadyjskiej Grupy Studiów i Badań Katastralnych oraz Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Spośród polskich organizacji naukowych i zawodowych był członkiem m.in.: Stowarzyszenia Geodetów Polskich (SGP), Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM), Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (TNN), Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego, Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) i innych. Był  od 1998 r. członkiem korespondentem PAN.  Od 1999 do 2003 roku był przewodniczącym Państwowej Rady Nieruchomości przy ówczesnym Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast), a taką przez wiele lat był członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień i licencji zawodowych. Jako członek SGP i wybitny znawca Katastru, współorganizował Kongresy Katastralne w Polsce (1998 r., 2003 r. i 2011 r.).

Brał także udział w pracy licznych zespołów doradczych i opiniujących, na podkreślenie zasługuje  Jego działalność w Państwowej Radzie ds. Gospodarki Przestrzennej, radzie głównej Szkolnictwa Wyższego, a także innych zespołach doradczych o zasięgu regionalnym i wojewódzkim. Był uznanym i niekwestionowanym specjalista i autorytetem z zakresu geodezji, katastru, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości.

I Kongres Katastralny Warszawa 2011 r.

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne uzyskał liczne nagrody ministerialne oraz odznaczenia państwowe i wyróżnienia, w tym Krzyż Kawalerski (1997) i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1984).

Prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer był organizatorem w 1991 r. Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości i  jego prezyden­tem od 1992  do 2019 r. W 1997 roku nagrodzony Medalem Amicus de Rebus Peritorum Polonorum za zasługi dla rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Dla wielu z nas Mentor. Odszedł człowiek niebanalny o wszechstronnej wiedzy, z wielką intuicją i ogromnym doświadczeniem, obdarzony wielkim humorem, pogodny, pełen charyzmy i życzliwości.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i historii.

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera