Pismo do Prof. dr hab. Romana Hausera Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego – prośba o wyznaczenie terminu spotkania.

W ślad za  pismem z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie potrzeby ujednolicenia zasad oceny przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne operatów szacunkowych nieruchomości, stanowiących dowód w postępowaniu administracyjnym, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości zwróciło się z prośbą do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Prof. dr hab. Romana Hausera o możliwość spotkania z autorami tego opracowania, którym towarzyszył będzie Prezydent naszego Stowarzyszenia.

>>>>Treść pisma <<<<

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera