Odmowy przyjmowania operatów szacunkowych przez banki

Poniżej załączamy pisma Oddziału Warszawskiego i z Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie odmowy banków przyjmowania operatów szacunkowych wykonywanych przez niezależnych rzeczoznawców prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości.

Może Ci się również spodoba