IV Kongres Nauk Sądowych – sprawozdanie Zygmunta Zygmuntowicza

W dniu 23 listopada 2019 r. w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie odbył się IV Kongres Nauk Sądowych o tematyce „Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce”. Tematem Kongresu były zagadnienia:
•    projekt ustawy o biegłych, analiza, dyskusja i zaopiniowanie,
•    zebranie i przedstawienie informacji oraz dorobku naukowego, opiniodawczego biegłych i rzeczoznawców,
•    błąd a fałsz w ekspertyzie,
•    ubezpieczenie biegłych: nieobowiązkowe czy obowiązkowe.

Udział w Kongresie brali biegli wpisani na listę biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach cywilnych i karnych jako biegli ad hoc oraz osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości.  

Sprawozdanie z Kongresu delegatów PFSRM przedstawiamy w załączniku.

Może Ci się również spodoba

Praca zdalna - Covid-19

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 mając na uwadze zachowanie niezbędnych środków ostrożności od dnia 16 marca 2020 r., aż do odwołania Biuro PSRWN będzie zamknięte dla interesantów i przechodzi na pracę zdalną.
Kontakt z pracownikiem Biura PSRWN jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej zarzad.glowny@psrwn.pl lub telefonu komórkowego: 792 330 173 (Bartosz Rawa)