PSRWN Łódź – Szkolenie ONLINE 06.06.2024r. – „Chcesz spać spokojnie? Praktycznie aspekty ubezpieczenia i odpowiedzialności z ubezpieczenia OC dla rzeczoznawców majątkowych” Wykładowca: Hubert Sobczyński


Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Łodzi zaprasza na szkolenie ONLINE w dniu: 06.06.2024 r. (czwartek) o godzinie 16:30 na platformie https://clickmeeting.com/pl

Temat:

Chcesz spać spokojnie? Praktycznie aspekty ubezpieczenia i odpowiedzialności z ubezpieczenia OC dla rzeczoznawców majątkowych

 

 • OC obowiązkowe – co mówi prawo.
 • Na jaką ochronę może liczyć rzeczoznawca majątkowy.
 • Czy operat bez OC jest ważny?
 • Niedbalstwo zawodowe – czy PZU może zażądać zwrotu odszkodowania od rzeczoznawcy? 
 • Kiedy ubezpieczenie obowiązkowe to za mało…
 • Ubezpieczenia OC – o co najczęściej pytają rzeczoznawcy?
 • Klient domaga się odszkodowania. Jak zgłosić szkodę z OC rzeczoznawcy?
 • Ubezpieczenia rzeczoznawców na przykładzie wypłaconych odszkodowań (odszkodowanie za błędny operat).
 • Sposoby minimalizowania ryzyka w zawodzie rzeczoznawcy.

Hubert Sobczyński

Pracownik multiagencji iExpert.pl z wieloletnim doświadczeniem.

Związany z firmą iExpert.pl dostarczającą ubezpieczenia dla grup zawodowych.
Rynek ubezpieczeń poznał z kilku perspektyw co pozwala mu obiektywnie spojrzeć na wymagania klientów.
Odpowiedzialny za projektowanie i wdrażanie nowych produktów ubezpieczeniowych dopasowanych do potrzeb rynku.
O ubezpieczeniach opowiadał w trakcie szkoleń i na konferencjach dla wielu stowarzyszeń i federacji.

Na co dzień wspiera pracę doradców ubezpieczeniowych, a podczas rozmów z klientami pomaga dopasować odpowiednią ochronę ubezpieczenia.

Czas trwania seminarium: 1,5 godziny + pytania i odpowiedzi

Szkolenie jest przewidziane na 200 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą.

Formularz zgłoszeniowy

Numer/ „Brak”
Numer / Jeśli nie prowadzą Panstwo działalności gospodarczej proszę wpisać „Brak”
Osoby bez uprawnień rzeczoznawcy majątkowego wnoszą opłatę z podatkiem VAT. Opłatę wpłacamy na konto Oddziału PSRWN w Łodzi nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922
Proszę upewnić się czy wpisany mail jest prawidłowy. Na podany mail będzie wysyłane zaproszenie na szkolenie.
ulica, nr, kod pocztowy, miasto. Proszę wpisać pełne dane!

Po naciśnięciu przycisku “WYŚLIJ ZGŁOSZENIE” powinno wyskoczyć zielone okienko z potwierdzeniem wysłania zgłoszenia. Jeżeli formularz zgłoszeniowy nie będzie działać proszę przesłać najważniejsze dane na maila zarzad.glowny@psrwn.pl

UWAGA:
Opłatę wpłacamy na konto Oddziału PSRWN w Łodzi:

 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922

Wkrótce po odnotowaniu płatności wystawimy fakturę. Informację dotyczącą dostępu do wydarzenia wyślemy około tygodnia przed szkoleniem.

Wymagania, które muszą zostać spełnione:

 1. Posiadanie komputera z dostępem do stabilnego Internetu.
 2. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. Platforma ClickMeeting, na której odbędzie się szkolenie, jest oparta na przeglądarce. Uczestnik nie musi instalować żadnych dodatkowych programów, wystarczy otworzyć link i dołączyć do szkolenia.
 3. Platforma ClickMeeting współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami oraz większością kamer internetowych. Bardziej zaawansowana lub profesjonalna kamera może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania lub sprzętu. Posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane. Pytania w trakcie szkolenia można zadawać na czacie.

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności proszę o kontakt: adres mailowy: zarzad.glowny@psrwn.pl  lub telefoniczny 792 330 173 – Bartosz Rawa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera z siedzibą w Warszawie (00-043), ul. Czackiego 3/5, lok. 422, wpisany do KRS pod numerem: 0000138026, tel.: 22 828 64 54; 792 330 173 (Bartosz Rawa); e-mail: zarzad.glowny@psrwn.pl
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi).
 1. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w związku z realizacją zawartej umowy tj. udziału w szkoleniu, do czasu jej zakończenia, po tym czasie w zakresie i przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 2. Odbiorcami podanych przez Pana/Panią danych osobowych mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
 • organy, instytucje lub podmioty upoważnione z mocy obowiązujących przepisów prawa.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy – tj. udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy, tj. udziału w szkoleniu.

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera