Konsultacja projektów ustaw.

Informujemy, że Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała w ramach prowadzonych konsultacji dwa projekty ustaw:

  1. Projekt ustawy o rozliczeniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

https://legislacja.gov.pl/projekt/12334203

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

https://legislacja.gov.pl/projekt/12334202

Prosimy o zapoznanie się z treścią tych projektów (projekty dostępne pod wskazanymi powyżej linkami).

W przypadku identyfikacji obszarów wymagających Państwa zdaniem stosownego wystąpienia do projektodawcy prosimy o przesłanie informacji w tym zakresie na adres mailowy PFSRM do dnia 8 czerwca 2020 roku – sekretariat@pfsrm.pl

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera