Jubileusz XXV- lecia Oddziału PSRWN w Płocku – relacja.

Jubileusz XXV- lecia Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddziału w Płocku; uroczystości połączone ze szkoleniami dla rzeczoznawców

W dniu 14 czerwca 2019 roku o godz.17-tej w gościnnych salach Hotelu Starzyński w Płocku odbyła się uroczysta Konferencja Jubileuszu XXV- lecia rzeczoznawców majątkowych zrzeszonych w Płockim Oddziale PSRWN, który skupił rzeczoznawców nie tylko z Płocka i powiatu płockiego, ale też z Gostynina, Sierpca, Żuromina, a nawet z Kutna.

 Spotkanie było okazją do podsumowania działalności rzeczoznawców w Oddziale Płockim w minionym XXV- leciu, co przedstawił w okolicznościowym referacie pn „Dokonania i wyzwania” prezes Oddziału w Płocku PSRWN – Janusz Rosuł. Referat zamieszczono w biuletynie przekazanym uczestnikom spotkania.

 Na uroczystości spotkali się licznie zgromadzeni rzeczoznawcy Oddziału Płockiego oraz ich przyjaciele „po fachu” z innych Oddziałów np. Torunia, Sochaczewa, Skierniewic.

Na Konferencję Jubileuszu dopisali zaproszeni Goście i ich reprezentanci:

– Pan Krzysztof Lewandowski, Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości,

– Pani Ewa Różalska, reprezentująca Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika,

– Pani Krystyna Zawadka, reprezentująca Starostę Płockiego Pana Mariusza Bieńka,

– Pan Marek Karpiński, Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej FSN-T Rada w Płocku,

– Pan Kazimierz Kokoszczyński, były 1-szy prezes Oddziału Płockiego PSRWN,

– Pan Krzysztof Mączewski, były kolejny prezes Oddziału Płockiego PSRWN,

– Pan Paweł Rakowski, przedstawiciel firmy z grupy płockiego biznesu.

 W swoim przemówieniu i Liście Gratulacyjnym Prezydent Krzysztof Lewandowski podziękował za zaproszenie, pozytywnie i wysoko ocenił dotychczasowe dokonania Oddziału w Płocku, w tym aktywne działanie w środowisku oraz organizowanie szkoleń o wysokim poziomie merytorycznym, ustawiczne dążenie do wysokiego stopnia profesjonalizmu. Wskazał jednocześnie na nowe cele i wyzwania stawiane środowisku rzeczoznawców wyceny nieruchomości wynikające zarówno z intensywnego postępu cywilizacyjnego, jak również przemian społeczno-gospodarczych i nowych regulacji prawnych w naszym kraju.

 Reprezentująca Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego Pani Ewa Różalska przekazała na ręce prezesa Oddziału w Płocku PSRWN Janusza Rosuła List gratulacyjny od Marszałka Pana Adama Struzika.

Autor Listu pogratulował rzeczoznawcom XXV- lecia działalności, podkreślając wielkie znaczenie współpracy rzeczoznawców z jednostkami samorządowymi; gminnymi, powiatowymi oraz wojewódzkimi w dziedzinie planowania i przygotowywania inwestycji a także z indywidualnymi obywatelami, zainteresowanymi wypracowaniem ważnych i optymalnych decyzji „nieruchomościowych”.

Doceniając trudną pracę i profesjonalizm rzeczoznawców majątkowych Oddziału w Płocku, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wyróżnił Dyplomami Uznania za „efektywną i pełną zaangażowania współpracę z jednostkami samorządowymi Województwa Mazowieckiego” następujących rzeczoznawców:

– Panią Małgorzatę Kroczewską,

– Pana Zbigniewa Rychlika,

– Pana Janusza Rosuła,

– Pana Jacka Markowskiego,

– Panią Annę Sowa.

 Miłą uroczystością Konferencji Jubileuszu było odczytanie dalszych Listów Gratulacyjnych:

– od Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego

– od Prezesa NOT FSN Pana Marka Karpińskiego,

– od Prezesa Oddziału Warszawskiego PSRWN Pani Małgorzaty Skąpskiej,

– od Prezesa Oddziału w Siedlcach PSRWN Pana Lecha Stosio

 Szczególnym elementem uroczystości było pamiątkowe wyróżnienie byłego prezesa Zarządu Oddziału Adama Illera zbiorowo przez członków Oddziału za efektywną pracę dla środowiska rzeczoznawców podczas minionych 4- ch kadencji (12 lat). Kolega Adam otrzymał tabliczką z podziękowaniami i … swój portret (rycina).

 Finalną częścią uroczystości tego dnia był koncert zespołu i chóru Vox Singers – prawdziwa uczta muzyczna.

W roboczej części dnia 14 czerwca w godz.9 – 16 odbyło się szkolenie pn Prawne aspekty określania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości, króre prowadził Piotr Zamroch, radca prawny, specjalista w tej dziedzinie, autor wielu publikacji specjalistycznych oraz bloga WWW.przesył-energii.pl, współautor standardu wyceny KSWS w danym temacie.

W prowadzeniu szkolenia autor nie ukrywał pozostających wątpliwości w temacie, podał przy tym rysujące się tendencje interpretacyjne na bazie kształtującego się w ostatnim czasie orzecznictwa sądowego.

W trakcie dyskusji prowadzący zaznaczył o małym jeszcze zasobie jednolitych wskazań warsztatowych dla wyceny w niektórych kwestiach, niemniej dostrzeganych i dopracowywanych w gronie specjalistów branży.

W drugim dniu bloku szkoleniowego dnia 15 czerwca w godz. 9.30 – 11.00 były realizowane Warsztaty nt Wycena nieruchomości zabytkowych, poznane problemy na przykładzie szacowania obiektów w powiecie płockim. Prowadzący Janusz Rosuł – członek Oddziału w Płocku PSRWN omówił genezę opracowania materiału dydaktyczno- ćwiczeniowego, powstałego m.in. przy współpracy ze specjalistą konserwatorstwa zabytków Panią Dorotą Zaremba. Część teoretyczna skryptu szkoleniowego zawiera zaktualizowane opisy przepisów prawa dot. zabytków. Dla skryptu dołączono płytę CD zawierającą wybrane dokumenty dot. przykładowo wytypowanej nieruchomości zabytkowej, m.in. „biała kartę” i „zielona kartę” oraz fotografie.

W części ćwiczeniowej prowadzący zapoznał i objaśnił przygotowane tabelarycznie algorytmy postępowania przy badaniu dokumentów zabytków oraz przy oględzinach takiej nieruchomości pod kątem procedury wyceny. Dyskusja tematu moderowana przez prowadzącego pokazała bardzo żywe zainteresowanie tematem wyceny zabytków. Obiekt, który stanowił praktyczny przykład dla warsztatów- kamienica przy Starym Rynku 22 w Płocku, była w sąsiedztwie miejsca zajęć warsztatowych, zadaszonego parasolami segmentu rekreacyjnego na Starym Rynku.

Biorąc pod uwagę upalną aurę tego dnia – wybór danego miejsca był zdecydowanie optymalny.

 Po realizacji warsztatów ich uczestnicy przeszli w kierunku Hotelu Starzyński, gdzie oczekiwał rezerwowany taras widokowy dla obserwacji rozpoczętych pokazów lotów i akrobacji samolotów w dniu Pikniku Lotniczego.

Niestety, tragiczne zdarzenie – wypadek lotniczy podczas realizacji akrobacji (korkociąg) spowodował wstrzymanie pokazów. Uczestnicy w atmosferze spokoju skonsumowali przygotowany w Hotelu Starzyński lunch i następnie pożegnali się dziękując sobie wzajemnie za miłe i pożyteczne spotkanie.

Relację przygotował: Janusz Rosuł

Może Ci się również spodoba