Home Events Warsztaty 6.11.19 – PSRWN Warszawa

Warsztaty 6.11.19 – PSRWN Warszawa

TEMAT:

Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o wywłaszczenie nieruchomości – zgodnie z art. 112 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – zajęcia warsztatowe.

WYKŁADOWCA:

mgr
Jacek Chruślicki
– rzeczoznawca majątkowy. Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem
Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Od 2001 roku zajmuje się
zagadnieniami związanymi z wywłaszczaniem i ograniczaniem praw do
nieruchomości oraz zwrotem wywłaszczonych nieruchomości. Wykładowca na
kursach związanych z gospodarką nieruchomościami.

Warsztaty odbędą się w budynku WDT NOT – ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, sala „C” na V piętrze, w godzinach 16:30 – 20:00.

Odpłatność za uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach: dla członków PSRWN 15 zł, a dla osób spoza stowarzyszenia 60 zł.

Płatność i wpis na listę obecności pod salą przed szkoleniem.