Home Events Szkolenie + Warsztaty – PSRWN 15-16.05.2020r.

Szkolenie + Warsztaty – PSRWN 15-16.05.2020r.

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera zaprasza na szkolenie i warsztaty w dniach 15-16 maja 2020 r. (piątek-sobota), które odbędą się w Karczmie Oleńka, w Drobinie (Płońska 10, 09-210 Drobin – mapa).

Dzień 1 – 15.05.2020 r. (piątek)

TEMAT:

Wycena stacji paliw

(przewidywana wizja lokalna na sąsiadującej z Karczmą Oleńka stacji paliw)

2 godz. wykład + 6 godz. warsztaty – 1 punkt szkoleniowy + 3 punkty warsztatowe

Wykładowca:

mgr inż.Mirosława Czaplińska

– rzeczoznawca majątkowy nr upr. 4382, absolwentka: Sheffield Hallam University specjalność Property Appraisal and Management – tytuł magistra – 2010r. Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania, Specjalność Inwestycje i Nieruchomości – tytuł magistra – 2003 r. Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Prawa i Administracji, kierunek administracja – tytuł magistra – 1998 r. członek Royal Institution of Chartered Surveyor (RICS) w Londynie członek Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, członek Pomorskiego Konsorcjum Rzeczoznawców Majątkowych, które tworzy bazę cen nieruchomości województwa pomorskiego. Ukończone studia podyplomowe: Finanse i Rachunkowość – Uniwersytet Gdański (2002 r.), Wycena nieruchomości – Akademia Rolniczo-Techniczna Olsztyn, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (1999 r.)

Dzień 2 – 16.05.2020 r. (sobota)

TEMAT:

Wycena ograniczonych praw rzeczowych i wpływ na oszacowanie nieruchomości praw zobowiązaniowych na gruncie egzekucji sądowej

8 godz. warsztaty – 4 punkty warsztatowe

Wykładowcy:

Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Antkiewicz

– sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu, wiceprezes tego Sądu nadzorujący m.in. działalność komorników sądowych; w latach 2009–2010 pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji nadzorującym pracę komorników sądowych; orzekał w ramach delegacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu i Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku; prowadził szkolenia dotyczące egzekucji dla komorników sądowych; prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej dla sędziów i rzeczoznawców majątkowych; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego; specjalizuje się w postępowaniu egzekucyjnym.

mgr Mariola Jankiewicz

– rzeczoznawca majątkowy specjalizujący się w wycenie nieruchomości dla potrzeb egzekucji cywilnej – ponad pięcioletnie doświadczenie zawodowe. Posiada wykształcenie ekonomiczne – wyższe magisterskie.

 mgr inż. Przemysław Samełko

– rzeczoznawca majątkowy specjalizujący się w wycenie nieruchomości dla potrzeb egzekucji cywilnej – ponad piętnastoletnie doświadczenie zawodowe. Posiada wykształcenie techniczne – wyższe magisterskie.

KOSZT:

  • dla członków PSRWN (niezależnie od oddziału)  – 490,00 zł,
  • dla rzeczoznawców z innych stowarzyszeń – 590,00 zł,
  • dla innych zainteresowanych uczestników  – 650,00 zł + podatek VAT

Wpłaty należy dokonać na numer konta bankowego: 66 1020 1013 0000 0102 0304 5820

Formularz zgłoszeniowy oraz wpłatę należy przesłać do dnia 19 kwietnia 2020 r.

Adres e-mail: zarzad.glowny@psrwn.pl

W załączniku:

  • Szczegółowe informacje
  • Formularz zgłoszeniowy

Forma szkolenia spełnia wymogi dydaktyczne i organizacyjne przewidziane w przepisach Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. 2018 poz.811).

Praca zdalna - Covid-19

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 mając na uwadze zachowanie niezbędnych środków ostrożności od dnia 16 marca 2020 r., aż do odwołania Biuro PSRWN będzie zamknięte dla interesantów i przechodzi na pracę zdalną.
Kontakt z pracownikiem Biura PSRWN jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej zarzad.glowny@psrwn.pl lub telefonu komórkowego: 792 330 173 (Bartosz Rawa)