Zarząd Oddziału PSRWN w Warszawie

Dnia 07.11.2019r. Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego PSRWN wybrał następujące władze:
 
Małgorzata Skąpska – Prezes
Jerzy Filipiak – Wiceprezes
Bożena Hopfer – Sekretarz
Renata Maroszek – Skarbnik
Ludmiła Pietrzak – Członek Zarządu
Grażyna Wojciechowska– Członek Zarządu
Edward Oszmiański – Zastępca Członka Zarządu
 
 
Scroll to Top