Prezydium

Prezydium PSRWN w X kadencji (2019-2021)

Krzysztof Lewandowski

Prezydent

Jerzy Korejwo

Wiceprezydent

Marek Ślusarczyk

Wiceprezydent

Iwona Peła-Wlazeł

Wiceprezydent

  Roman Bisping

Skarbnik 

Aleksandra Motławska

Członek Prezydium

Scroll to Top