Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości – Oddział Warszawski

00 – 043 Warszawa
ul. Czackiego 3/5 pok. 421A

telefon:  22  828-64-54; 792 330 173 (Bartosz Rawa)
e-mail: info@wycena-nieruchomosci.com.pl
Http: http://www.wycena-nieruchomosci.com.pl/

Konto bankowe: 93 1050 1041 1000 0005 0133 5715

Sekretariat czynny pon.-czw. w godz: 1000 – 1500.

Prezes: Małgorzata Skąpska

telefon: 502230506

email:  mskapska@gmail.com

Komisja Opiniodawczo-Rozjemcza 

Przewodnicząca: Grażyna Wojciechowska tel. 602-713-646

Powrót <<

Leave a Comment

Scroll to Top