Oddział w Warszawie

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości – Oddział Warszawski

00 – 043 Warszawa
ul. Czackiego 3/5 pok. 421A

telefon: 22 828 64 54; 792 330 173 (Bartosz Rawa)
e-mail: info@wycena-nieruchomosci.com.pl

http://www.wycena-nieruchomosci.com.pl/
Konto bankowe: 93 1050 1041 1000 0005 0133 5715

Sekretariat czynny w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, w godz: 1000 – 1500.

Członkowie:

Scroll to Top